Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Brandskydd/Säkerhet

Brandskydd/Säkerhet

brandskydd och säkerhet

Nedan har vi samlat utbildningar i brandskydd och säkerhet för dig som är skolledare. Alla utbildningar går att filtrera på utbildningsområde, ort och utbildningstyp. Du kan även göra fritextsökningar för mer detaljerade sökningar.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett formulär på respektive utbildning. Lycka till och hoppas att du finner det du söker!

Sökresultat
Visar 1-36 av 36 träffar
Anläggningsskötare sprinkler
Brandskyddsföreningen
         
(33)
1 dag
5 100 SEK
Stockholm
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt...
Brandfarliga varor - arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX
Brandskyddsföreningen
         
(13)
2 dagar
 
Flera orter (2)
Att utföra Heta Arbeten® där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En svetsloppa kan antända den brandfarliga varan och...
Brandfarliga varor - föreståndare
Brandskyddsföreningen
         
(6)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (3)
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här...
Brandfarliga varor - grundutbildning
Brandskyddsföreningen
         
(5)
1 dag
5 850 SEK
Flera orter (2)
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa....
Brandfarliga varor - klassning av explosionsfarliga miljöer
Brandskyddsföreningen
2 dagar
14 950 SEK
Stockholm
En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör...
Brandfarliga varor - repetitionsutbildning – klassning av explosionsfarliga miljöer
Brandskyddsföreningen
1 dag
 
Stockholm
En klassningsplan visar vilka olika brandfarliga varor som finns och även vilken explosionsrisk som föreligger. Den kunskapen är nödvändig för...
Brandlarmregler SBF 110:8
Brandskyddsföreningen
         
(6)
2 dagar
10 900 SEK
Stockholm
Utbildningen erbjuder en grundläggande genomgång av det svenska regelverket för brandlarm, SBF 110:8. Bland de områden som tas upp mer...
Brandprojektering med brandskyddsdokumentation enligt BBR
Brandskyddsföreningen
3 dagar
17 200 SEK
Stockholm
Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos...
Brandskydd för bostadsrättföreningar
Brandskyddsföreningen
         
(20)
0,5 timmar
1 995 SEK
Distans
Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Vi har därför tagit fram en webbutbildning...
Brandskydd i Boverkets byggregler
Brandskyddsföreningen
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Brandskydd i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav...
Brandskydd på Byggarbetsplatser
Brandskyddsföreningen
1 dag
5 200 SEK
Stockholm
Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att...
Brandskyddsansvarig hotell
Brandskyddsföreningen
         
(5)
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus...
Brandskyddsansvarig Vårdboende
Brandskyddsföreningen
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
I ingen annan verksamhet är brandsäkerheten så beroende av personalen som i vård- och omsorgsboenden eftersom de boende själva har...
Brandskyddskoordinator
Brandskyddsföreningen
         
(2)
5 dagar
26 950 SEK
Stockholm
CFPA "Principles of Fire Safety at Work" Är det du som har ansvaret? Här är fem dagar för dig som...
Brandskyddsledardagarna 2018
Brandskyddsföreningen
2 dagar
 
Stockholm
Missa inte årets viktigaste dagar för dig som arbetar med brandskydd! Den 18–19 oktober får du under två halvdagar möta...
Brandskyddsledare
Brandskyddsföreningen
5 veckor
114 000 SEK
Stockholm
Som Brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett...
Brandsäkerhet i vården
Brandskyddsföreningen
0,5 timmar
 
Distans
Brandsäker kunskap är särskilt viktigt i vården där personalen måste vara beredd att utrymma vårdtagare som inte klarar av det...
Brandsäkra kulturarvet
Brandskyddsföreningen
 
4 900 SEK
Stockholm
Ett seminarium om att vårda vårt kulturarv genom att skydda det från brand och brandskador. Under en heldag kommer föreläsare...
Dammexplosioner
Brandskyddsföreningen
2 dagar
12 975 SEK
Stockholm
Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Sedan 2003 finns det krav på att alla dessa verksamheter...
Egenkontroll
Brandskyddsföreningen
         
(17)
0,5 timmar
 
Distans
Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats....
Explosionsskydd
Brandskyddsföreningen
2 tillfällen
 
Stockholm
Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö?...
Fördjupning i BBR för räddningstjänsten
Brandskyddsföreningen
3 dagar
15 200 SEK
Stockholm
Arbetar du med förebyggande frågor inom räddningstjänsten och vill fördjupa dina kunskaper om Boverkets byggregler så är detta utbildningen för...
Försäkringsbolagsdagen
Brandskyddsföreningen
1 dag
4 995 SEK
Stockholm
Digitaliseringen ställer försäkringsbranschen inför nya utmaningar. När allt fler bolag går mot affärsmodeller som bygger på analys av stora datavolymer...
Grundläggande brandsäkerhet
Brandskyddsföreningen
0,5 timmar
 
Distans
Grundläggande brandsäkerhet (tidigare kallad Självklart brandskydd) vänder sig till företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i brandsäkerhet. Utbildningen...
Heta Arbeten Instruktörsutbildning
Brandskyddsföreningen
2 dagar
14 950 SEK
Stockholm
För att få utbilda i Heta Arbeten® krävs att du kan försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och har grundläggande brandkunskaper. Vi utbildar dig...
Konferens Skolan brinner
Brandskyddsföreningen
         
(22)
2 dagar
4 300 SEK
Stockholm
Våga se, våga höra, våga agera. Konferensen Skolan brinner är en naturlig mötesplats i arbetet med att förhindra anlagda bränder...
Lås & Utrymningsvägar
Brandskyddsföreningen
         
(12)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet. Du ska efter utbildningen...
Praktisk restvärderäddning för museer
Brandskyddsföreningen
3 dagar
17 200 SEK
Stockholm
Kan du hantera och agera vid en katastrof i museet? Här är en tredagars träningsutbildning för dig som behöver kunna ta...
Restvärderäddning
Brandskyddsföreningen
0,5 timmar
0 SEK
Distans
Utbildningen vänder sig till räddningstjänstpersonal som ska arbeta med restvärderäddning. Försäkringsvillkor gällande restvärderäddning Vad ingår i akut restvärderäddning? Information om...
Riskhantering - brand
Brandskyddsföreningen
5 dagar
 
Stockholm
Det finns ingen riskfri tillvaro. Är riskerna för stora kan jag antingen minska sannolikheten eller begränsa konsekvenserna. Ett bra underlag...
Seminarium Brandlarm & Sprinkler
Brandskyddsföreningen
         
(58)
2 dagar
 
Stockholm
Seminarium Brandlarm & Sprinkler 2019 Boka in den 10–11 april redan nu så att du inte missar två dagar fyllda...
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskyddsföreningen
         
(50)
   
Distans
Är du ansvarig för brandskyddsarbetet på ditt företag? Behöver du veta mer om hur du ska organisera och dokumentera ert...
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskyddsföreningen
         
(7)
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människor, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och...
Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg
Brandskyddsföreningen
2 dagar
5 400 SEK
Stockholm
Tematräff - brandskydd inom vård och omsorg Välkommen på årets tematräff den 22–23 november i Stockholm! Under två halvdagar får...
Utrymningslarm med talat meddelande – allmän
Brandskyddsföreningen
         
(5)
1 dag
 
Stockholm
Du lär dig hur regelverket är uppbyggt samt vad man behöver tänka på när man ska investera, installera eller underhålla...
Utrymningslarm med talat meddelande – fördjupning
Brandskyddsföreningen
         
(14)
3 dagar
16 900 SEK
Stockholm
Tredagarsutbildning som ger vi dig fördjupad kunskap i utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1....
Visar 1-36 av 36 träffar
 

Mer om Brandskydd/Säkerhet

Brandskydd och säkerhet är viktigt på alla arbetsplatser och på skolor i synnerhet. En brand medför alltid problem, ofta riktigt stora sådana. Arbetsplatsen kan ha totalförstörts, allt material kan vara borta och nya lokaler kanske måste ordnas snabbt. Det är jobbigt och traumatiskt för alla inblandade. Kunskapen måste bli bättre på alla nivåer och alla måste ta sitt ansvar. 

Antalet anlagda bränder i skolor ökar och undersökningar visar att skolbränder ofta hänger ihop med annan typ av oro och skadegörelse. Räddningsverket informerar om vikten av att reagera tidigt på sådana händelser för att minska antalet bränder. Skolan är självklart väl medveten om problemet och det finns en del exempel på framgångsrikt arbete. Risken för anlagd brand bör vara en del av det systematiska brandskyddsarbetet. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för brandskyddet. Alla skolor ska bedriva ett systematiskt arbete med brandskydd. I det ingår bland annat utbildning och information om brandskydd till personalen, hur man förebygger bränder och hur man ingriper om olyckan är framme. Räddningsverket har i ett allmänt råd tolkat lagen som talar om ett skäligt brandskydd och säger att det innebär att man bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär att man arbetar både förebyggande för att så långt det är möjligt hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand. I arbetet ingår både byggnadstekniska och organisatoriska delar. 

I varje företag och organisation bör det utöver VD/verksamhetsansvarig finnas en person som ansvarar för det totala brandskyddet, en funktionsansvarig. Denne utses av VD eller motsvarande och ansvarar sedan för uppbyggnaden och driften av det interna brandskyddsarbetet. I de allra flesta fall läggs detta ansvar på någon som har en ledande position.

»Här hittar du utbildningar på området brandsäkerhet

Säkerheten i skolan

Alla skolor ska se till att verksamheten bedrivs så att både elever och personal kan arbeta i en bra arbetsmiljö och att ingen ska behöva utsättas för trakasserier eller andra kränkningar av olika slag. För att nå dit krävs först och främst att skolan arbetar aktivt och systematiskt. Skolans ordningsregler och likabehandlingsplan ska präglas av helhetstänkande och eleverna ska veta att det finns ett system som bidrar till ökad trivsel och trygghet. Ordningsreglerna bör tas fram med delaktighet från elever och föräldrar så att alla känner ansvar för dem sedan. Sedan är det mycket viktigt att reglerna diskuteras regelbundet, tillämpas konsekvent och följs upp; annars blir det svårt att uppnå och framförallt behålla en god studiemiljö.

Det finns en rad nya bestämmelser som införts i skollagen för att ge förutsättningar för att skapa en förbättrad ordning och trygghet i skolan. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att skapa denna trygghet och uppnå studiero. Lagen tydliggör numera de befogenheter som rektor och lärare har fått för att upprätthålla ordningen. Bland annat finns det nu möjlighet att omhänderta föremål som stör verksamheten eller som utgör en fara för säkerheten.

 

 

Nedan följer en lista på saker du kan lära dig under en utbildning i säkerhet:

 • Utveckla och upprätthålla en säker miljö för anställda, byggnader och egendom
 • Skapa ett säkerhetsmedvetande hos all personal
 • Vidta snabba och riktiga åtgärder vid brand, olycksfall, hot och andra farliga situationer
 • Inventera och analysera säkerhetsrisker
 • Planera för skydd och åtgärder
 • Föreslå förbättringar och investeringar på säkerhetsområdet
 • Verkställa upphandlingar för säkerhetsplanering
 • Leda och genomföra säkerhetsarbete
 • Skapa effektiva rutiner för arbetet kring säkerhet
 • Tillämpa lagstiftningen på säkerhetsarbetet
 • Driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete
 • Förebygga interna oegentligheter
 • Medverka till god skyddsplanering

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören