Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Coaching

Coaching

coaching

Här har vi samlat coachutbildningar för dig som är skolledare. Alla utbildningar går att filtrera på utbildningsområde, ort och utbildningstyp. Du kan även göra fritextsökningar för mer detaljerade sökningar.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett formulär på respektive utbildning. Lycka till och hoppas att du finner det du söker!

Sökresultat
Visar 1-21 av 21 träffar
Diplomerad coach – grundutbildning
Rekommenderad Akademi Coachstjärnan AB
         
(27)
10 dagar
24 800 SEK
Flera orter (9)
Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av...
ACT – att hantera stress och befrämja hälsa
Akademi Coachstjärnan AB
Mer info kommer
 
Stockholm
ACT betyder Acceptance & Commitment Therapy/Training. ACT räknas som tredje vågens KBT. Väldigt likt coaching. Många bra verktyg och fokus...
ACT & Compassionfokuserad coaching
Akademi Coachstjärnan AB
2 dagar
6 200 SEK
Stockholm
ACT betyder Acceptance & Commitment Therapy/Training. ACT räknas som tredje vågens KBT. Väldigt likt coaching. Många bra verktyg och fokus...
Advanced Coach Program
Akademi Coachstjärnan AB
18 dagar
39 800 SEK
Stockholm
I Akademi Coachstjärnans Advanced Coach Programingår utbildningen ”Diplomerad coachutbildning” (steg 1) och utbildningen ”Certifieringsprogrammet” (steg 2) som tillsammans är kvalitetssäkrade med...
Att coacha
Mindset
         
(9)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
Det blir allt viktigare att behålla och utveckla nyckelpersoner i företag idag och det kostar mycket pengar att rekrytera nya....
Att coacha grupper mot mål och resultat!
CoachCompanion
2 dagar
6 000 SEK
Flera orter (2)
Att coacha grupper Enkelt – Stimulerande - Roligt och Kraftfullt! Är du nyfiken på hur det går till att coacha...
CC – Internationellt Certifierad Coachutbildning (fortbildning)
CoachCompanion
8 dagar
22 000 SEK
Flera orter (2)
Marknaden efterfrågar mer och mer professionella coacher med hög kvalitet. Våra kunder har lärt sig börja skilja på coacher och...
CC – Diplomerad Coach Intensivutbildning i Helsingfors
CoachCompanion
         
(1)
9 dagar
3 200 EUR
Helsingfors
Uppfyller ICFs utbildningskrav för senare internationell Certifiering på ACC eller PCC nivå Under de senaste åren genomför CoachCompanion, ett av...
CC – Diplomerad Coachutbildning – Grundutbildning Coaching
CoachCompanion
         
(66)
9 dagar
29 000 SEK
Flera orter (2)
En bra utbildning utvecklar. Men en riktigt bra utbildning är något mer; något som går bortom själva lärandet. På Coach...
CC – Hyr en coach – Professionell Coaching
CoachCompanion
3 månader
 
Rikstäckande
Företag och medarbetare som vill mer hyr en professionell coach. Med rätt coach kan du uppnå följande: Förbättrat ledarskap Fler...
Certifierad Verksamhets- och ledarskapscoach
Schill Coaching AB
10 dagar
43 000 SEK
Flera orter (2)
Vill du gå en certifierande coachutbildning för några av landets mest erfarna utbildare inom området? Denna coachutbildning är framtagen tillsammans...
Certifieringsprogrammet med tillval Diplomerad Ledarskapscoach
Akademi Coachstjärnan AB
5 månader
20 000 SEK
Stockholm
Certifieringsprogrammet  är en avancerad påbyggnadsutbildning för redan utbildade coacher och utgör steg 2 i Advanced Coach Program. Den grundläggande diplomutbildningen utgör...
Coacha chefer – en ICF-kvalitetssäkrad påbyggnadskurs för coacher
Akademi Coachstjärnan AB
         
(7)
2 dagar
6 500 SEK
Stockholm
Påbyggnadsutbildning 2 dagar inom coaching. Denna två-dagars utbildning är godkänd av International Coach Federation ICF och ger 14 utbildningstimmar CCE....
Coacha Team – en ICF-kvalitetssäkrad påbyggnadskurs för coacher
Akademi Coachstjärnan AB
         
(2)
2 dagar
6 200 SEK
Stockholm
Påbyggnadsutbildning 2 dagar inom coaching. Denna två-dagarsutbildning är godkänd av International Coach Federation ICF och ger 14 utbildningstimmar CCE. Kursens...
Coachens samtalsverktyg – kurs i coachingens grunder
Akademi Coachstjärnan AB
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Lär dig att coacha! Utvecklas i ditt arbete! Förbättra ditt ledarskap! En endagskurs för dig som vill utveckla ditt sätt...
Coaching för skolan
NET Nils-Eric Tedgård
1 dag
 
Flera orter (2)
En studiedag med Olle Anfelt, en av Sveriges absolut mest kunniga och erfarna coachutbildare. Lärare och rektorer är i behov...
Coaching för utvecklingssamtalet i skolan
NET Nils-Eric Tedgård
1 dag
1 995 SEK
Stockholm
Lärare behöver verktyg för genomförande av arbetet med utvecklingssamtalen och de individuella utvecklingsplanerna, IUP:n. Coaching är ett verktyg som passar...
Diplomerad coach – grundutbildning
Akademi Coachstjärnan AB
         
(27)
10 dagar
24 800 SEK
Flera orter (9)
Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av...
Diplomerad coach grundutbildning – intensiv
Akademi Coachstjärnan AB
8 dagar
24 800 SEK
Stockholm
Med möjlighet att gå vidare mot internationell certifiering. Utbilda dig till professionell diplomerad coach! Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som...
Executive Coaching - Modern chefsutveckling
Akademi Coachstjärnan AB
   
Rikstäckande
Akademi Coachstjärnan AB erbjuder Executive Coaching, ett engelskt begrepp som betyder coaching för chefer i ledande positioner. Våra coacher är...
Föräldrastöd och familjehandledning
Schill Coaching AB
         
(6)
8 dagar
21 500 SEK
Flera orter (2)
Family-Labs utbildning förbereder dig och ger dig material för att leda inspirationsseminarier, föräldrakurser, handleda föräldrar, utveckla din relationskompetens som pedagog,...
Positiv psykologi
Akademi Coachstjärnan AB
3 dagar
4 500 SEK
Stockholm
Bli passionerad i det egna självledarskapet!  En tvådagarskurs där du omsätter Positiv Psykologi i praktiken genom coaching. Ett bärande element...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-21 av 21 träffar
 

Mer om Coaching

Vad kan du som lärare göra när elevens motivation brister? Hur skapar du en dialog som gör att eleven återfår sin lust till lärande och utveckling? Coachning har under lång tid använts inom näringslivet, främst som stöd till chefer eller som en ledarskapsmetod. Under senare tid har pedagoger fått upp ögonen för coachning. Coachning är en kraftfull metod för att skapa en öppen och respektfull dialog mellan lärare och elever. Med ett coachande förhållningssätt kan du som pedagog arbeta med allt från motivationshöjande insatser till konfliktlösning och individuellt elevstöd. Många märker att coachsamtal och ett coachande förhållningssätt kan bidra till att eleven hittar sin egen motivation och kraft.

Vad är coaching?

Coachning är när en person, en coach, hjälper sin klient att uppfylla sina mål genom att hjälpa till, uppmuntra och ställa frågor. Det är viktigt att påpeka att en coach inte ger svar på hur man ska gå tillväga för att uppnå det man vill. Istället för att komma med en given lösning på ett problem ska coachen hjälpa klienten lösa problemen på egen hand genom att sätta upp en plan och motivera till att den fullföljs. Kort sagt handlar coachning om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att de presterar bättre. Att hjälpa andra hitta sina drivkrafter och definiera mål gör att de får ut mer av sin inneboende potential och förmåga. Precis som man kan ana bygger coachning på en kognitiv grundtanke vilket innebär att man jobbar med mål, bekräftelse och feedback.

En viktig aspekt av coachningen är att försöka minska klyftan mellan vad en person kan åstadkomma och vad hon faktiskt presterar. För att detta ska vara möjligt måste man identifiera vilka hinder som finns för att personen ska komma framåt. Det kan finnas hinder i form av kompetensbrist, men även känslomässiga hinder som dålig självkänsla.

För att vara en coachande ledare förutsätter det att du ser dina medarbetare som en resurs som både vill och kan ta ansvar, något som du som chef är villig att utforska. Det förutsätter att du kanske får släppa på kontrollen och öka tilliten till medarbetarnas förmåga. Coachning kan fungera som en metod för chefer att utveckla sin ledarkompetens kopplad till den egna verksamheten. För organisationer är coachning en metod att ge cheferna handfast stöd att lösa sina ledaruppgifter och knyta ihop utvecklingen med verksamhetens mål.

»Här hittar du utbildningar för att bli certifierad coach

»Här hittar du utbildningar i NLP-coaching

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören