Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Personal / HR

Personal / HR

Utbildningar inom Personalfrågor / HR

Här hittar du utbildningar inom Personalfrågor och HR – human resources för skolledare. Klicka på den skolledarutbildning inom Personalfrågor och HR som intresserar dig för mer information.

För mer information om utbildningens längd, pris och tid kan du göra en intresseanmälan. När du fyllt i din intresseanmälan hör utbildningsarrangören av sig till dig via mejl eller telefon.

Sökresultat
Visar 1-11 av 11 träffar
Akademiska poängutbildningar vid Lunds universitet
Lunds universitet
   
Rikstäckande
Lund University Commissioned Education, universitetets avdelning för uppdragsutbildning (kompetensutveckling för yrkesverksamma), anpassar kompetensen från Skandinaviens ledande universitet till kvalitetssäkrade uppdragsutbildningar...
Certifierad kompetensutvecklare 2+2+2 dagar
Advantum Kompetens AB
6 dagar
44 500 SEK
Stockholm
Utbildningen Certifierad kompetensutvecklare riktar sig till såväl HR-och utbildningsansvariga som konsulter och ger en gedigen grund i pedagogik och lärande....
DiSC® - Handledarutbildning
Mindset
         
(14)
3 dagar
25 750 SEK
Stockholm
Idag ställs det krav på att coacher, utbildare och konsulter har dokumenterad kunskap inom det område de verkar. Genom att...
Effektiv grupputveckling genom GDQ - Groupe Development Questionary.
NET Nils-Eric Tedgård
Anpassas
 
Stockholm
GDQ  är ett enkätbaserat verktyg kopplat till en teortiskt mycket genomarbetad och evidensbaserad modell för gruppers utveckling och har använts forskningsmässigt och...
Effektiv kommunikation
Mindset
Anpassat
 
Rikstäckande
Under utbildningen lär sig deltagarna teorier och får verktyg som ger en ökad förståelse - om sig själva, sitt eget...
HR i ledningsgruppen
Advantum Kompetens AB
         
(3)
2 dagar
14 700 SEK
Stockholm
Alla frågor är HR-frågor. Det är i alla fall väldigt få frågor som inte har något HR-perspektiv. Med andra ord...
JP Webbkurs - Arbetsliv
JP Infonet AB
   
Distans
Behöver du hålla koll på lagar och regler inom arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet? Då är vår uppdateringskurs JP Webbkurs–Arbetsliv ett smidigt...
Kompetensbaserad rekrytering
Advantum Kompetens AB
         
(6)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Att genomföra en rätt rekrytering är bland de största utmaningarna för en chef och organisation. Grundläggande kunskap om intervjuteknik hjälper dig...
Organisatorisk och social arbetsmiljö
JP Infonet AB
 
816 SEK
Distans
I den här kursen går jurist Katrin Edström igenom vad organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA - innebär i praktiken....
Personligt ledarskap
Advantum Kompetens AB
         
(2)
2 dagar
14 700 SEK
Stockholm
Hur kan man analysera och tolka situationer och beteenden? Hur kan man använda olika kommunikativa tekniker för att få fram...
Strategisk kompetensutveckling
Advantum Kompetens AB
         
(2)
2 dagar
14 700 SEK
Flera orter (2)
Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare. Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-11 av 11 träffar
 

Mer om Personal / HR

skolledarutbildningar inom personal och HRSkolledare kan innebära ett ansvar för personalfrågor i verksamheten. Utbildningar i personalfrågor och HR innefattar utbildningar i allt från löneförhandling, rekrytering och konflikthantering till teambuilding och stresshantering.

HR - Human relations

en verksamhets lönsamhet, effektivitet och mål är helt beroende av att personalen presterar och kan sina arbetsuppgifter väl. Att ha en personalavdelning eller kunskaper i human relations kan föra företaget framåt. Genom att försäkra sig om att företagets värderingar, arbetssätt och mål är självklart bland medarbetarna kan organisationen och verksamheten effektiviseras. Företagskulturen kan vara helt beroende av hur organisationen är uppbyggd och hur väl rekryterade medarbetarna är.

Human relations uppgift är att se till att företagets anställda når upp till sina mål och presterar bästa möjliga och att starka medarbetare stannar inom företaget. Genom genomtänkte rekryteringsprocesser och ett fokus på kärnverksamheten kan human resource arbetet leda till större lönsamhet för företaget. I ett väl styrt företag med fokus på personalfrågor blir arbetsklimat bättre, personalen nöjdare och ekonomin starkare.

Skolledarens ansvar

I de flesta ledarroller ingår ett personalansvar. Även om det är din arbetsgivare som har yttersta ansvar för personalfrågor är du som skolledare din arbetsgivares ombud. Om inte personalfrågor och ansvar sköts på rätt sätt kan det bli rättsliga påföljder. Därför är en utbildning i personalfrågor och HR ett bra sätt att undvika problem och svårigheter. Som ledare har du både ansvar för det som styrs av lagar och avtal samt ansvar för det som förväntas av dig som personalansvarig skolledare.
I punktform har du som skolledare bland annat ansvar för:

  • Medarbetarsamtal (löneförhandlingar, säga upp, omplacering)
  • Rekrytera nya medarbetare till företaget
  • Sätta upp en tydlig målsättning
  • Hantera konflikter
  • Ge feedback till medarbetare

 

>> klicka här för Öppen utbildning inom personalfrågor och HR

>> Här finns Företagsanpassade utbildningar inom personalfrågor och HR

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören