Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Ekonomi

Ekonomi

redovisning och bokföring

Här har vi samlat utbildningar i redovisning och bokföring för dig som är skolledare. Alla utbildningar går att filtrera på utbildningsområde, ort och utbildningstyp. Du kan även göra fritextsökningar för mer detaljerade sökningar.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett formulär på respektive utbildning. Lycka till och hoppas att du finner det du söker!

Sökresultat
Visar 1-3 av 3 träffar
Att läsa och förstå bokslut
Taurus Ekonomiutbildning
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
I denna kurs lär du dig att läsa och förstå bokslut och kommer dessutom kunna läsa "mellan raderna" vad som...
Ekonomi för icke ekonomer
Taurus Ekonomiutbildning
         
(5)
2 dagar
8 900 SEK
Flera orter (2)
  Ekonomiska begrepp och samband. Vi börjar med att gå igenom ekonomiska begrepp och samband. Vad innebär begreppsparen intäkter/kostnader, inkomster/utgifter...
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik
JP Infonet AB
0,5 dagar
 
Göteborg
För fristående skolor och förskolor gäller att de kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med ett omfattande behov...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-3 av 3 träffar
 

Mer om Ekonomi

All monetär verksamhet ska redovisas, både varu- och tjänsteproduktion och finansiell verksamhet. De vanligaste formerna för att driva näringsverksamhet är enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Om du bedriver någon form av näringsverksamhet är du alltid bokföringsskyldig, detta enligt Bokföringslagen.

Bokföring innebär att man för anteckningar över alla affärstransaktioner som sker. I praktiken handlar det om att spara kvitton, fakturor och andra underlag och sedan registrera och redovisa dem i tidsmässig och systematisk ordning. Företagets bokföring består av verifikationer, grund- och huvudbok samt resultat- och balansräkning. Alla räkenskaper sammanställs sedan i organisationens redovisning, till exempel i årsredovisningen.

När ett räkenskapsår är slut gör man bokslut vilket innebär att bokföringen avslutas för den tidsperiod (oftast tolv månader) som förflutit. Årsbokslutet fastställs vanligen på en årsstämma. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och styrs av årsredovisningslagen. Alla aktiebolag och vissa andra företag (till exempel banker)är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Årsredovisningen består av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse.

Syftet med redovisning är att dokumentera organisationers resurshantering. Det gör man bland annat genom att redovisa ett ekonomiskt resultat och den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt, bokslutsdagen.

Exempel på innehåll i en bokföringskurs:

  • Bokföringslagen
  • Löpande bokföring och verifikationer
  • Vanligt förekommande affärshändelser
  • BAS-kontoplanen
  • Avstämning av konton
  • Balans- och resultaträkning
  • Bokslut
  • Vissa specialområden, t.ex. moms- och personalutgifter
  • Redovisning av skatter och avgifter

 

»Grundkurser i bokföring

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören