Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Vård / Omsorg

Vård / Omsorg

Utbildningar inom Vård och Omsorg

Nedan hittar du utbildningar inom Vård och omsorg för dig som skolledare. För att hitta rätt utbildning kan du sortera efter utbildningstitel och ort. När du klickar på den utbildning som intresserar dig får du mer information om utbildningens innehåll, pris och startdatum. För mer information om utbildningen från utbildningsarrangören kan du fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på skolledarutbildningar.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

Sökresultat
Visar 1-29 av 29 träffar
Akutpsykiatrisk vård
Kompetensteamet
2 dagar
3 980 SEK
Stockholm
Vi välkomnar dig den till två dagar fyllda med inspirerande och givande föreläsningar som kommer att berika och fördjupa dina...
Barn och ungdomar med övervikt och fetma
Kompetensteamet
         
(4)
2 dagar
5 480 SEK
Stockholm
14-15 maj riktar vi återigen fokus på det viktiga arbetet med barn och ungdomar med övervikt och fetma. Konferensen är...
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
12 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Cancer i centrum
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Vi inbjuder dig till två kunskapsfyllda dagar som erbjuder det senaste inom cancervård! Konferensen riktar sig till dig som arbetar...
Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer
Lunds universitet
4,5 dagar
 
Malmö
Kursen är en uppdragsutbildning med en teoretisk del (7,5 hp) och en praktisk del (22,5 hp). Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom...
Demenssjukdom under 65 år
Kompetensteamet
         
(3)
2 dagar
5 480 SEK
Stockholm
Nu ges tillfälle att delta på vår uppskattade konferens och under två lärorika dagar fördjupa dina kunskaper inom demenssjukdom under...
Familjeterapi vid ätstörning
Lunds universitet
 
27 000 SEK
Lund
Familjeterapi vid ätstörning 7,5 hp. Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn...
Föräldrastöd och familjehandledning
Schill Coaching AB
         
(6)
8 dagar
21 500 SEK
Flera orter (2)
Family-Labs utbildning förbereder dig och ger dig material för att leda inspirationsseminarier, föräldrakurser, handleda föräldrar, utveckla din relationskompetens som pedagog,...
Gipstekniker
Lunds universitet
   
Lund
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, biomekanik och...
Handkirurgi och dess specifika omvårdnad 7.5hp
Lunds universitet
7,5 högskolepoäng
 
Lund
Kompetensutveckling av sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom handkirurgisk verksamhet. Deltagarna får fördjupade kunskaper om handkirurgisk anatomi, sjukdomar, diagnoser och...
Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete som måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa...
Hjärnans påverkan på inlärning
Kompetensteamet
2 dagar
4 680 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar erhåller du aktuell hjärnforskning och skolforskning för hur barn och ungas hjärnor påverkar inlärningen. Konferensen riktar...
Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal
JP Infonet AB
2 dagar
 
Malmö
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att vårdverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls vilket medför att höga...
Kurs i lex Sarah
JP Infonet AB
 
960 SEK
Distans
Det här är en praktisk webbkurs i lex Sarah för dig som arbetar inom socialtjänsten eller Statens institutionsstyrelse. Kursen kan...
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen...
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen...
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
 
Göteborg
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen...
Långvarig smärta
Kompetensteamet
2 dagar
6 280 SEK
Stockholm
Välkommen till Långvarig smärta 2018 Nu har vi nöjet att återigen bjuda in till vår uppskattade konferens ”Långvarig smärta”! Dessa...
Onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor
Lunds universitet
   
Lund
KURS: ALLMÄN ONKOLOGI FÖR KONTAKTSJUKSJÖTERSKOR, 7,5 HP Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling,...
Palliativ vård 2018
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Nu bjuder vi in dig för att under två dagar ta del av intresseväckande och utvecklande föreläsningar om aktuella ämnen...
Personcentrerad vård
Kompetensteamet
         
(3)
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Under två välfyllda dagar har du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom personcentrerad vård (PCV). Konferensen riktar sig till dig...
Personlig assistans – en grundkurs
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Kursen tar sin utgångspunkt i reglerna i LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) om personkretsar m.m....
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor...
Psykisk ohälsa hos barn och unga
Kompetensteamet
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
Kommer åter april 2019. Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom elevhälsan men vi hälsar samtliga som arbetar...
Sekretess inom hälso- och sjukvården
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Offentlighet och sekretess är komplicerade bestämmelser som kräver noggranna bedömningar i varje enskilt fall. I den offentliga hälso- och sjukvården...
Stress- och utmattningssyndrom
Kompetensteamet
         
(11)
2 dagar
6 980 SEK
Stockholm
Välkommen till Stress & utmattningssyndrom 2019 21-22 maj Under två kunskapsrika dagar kommer några av Sveriges främsta experter inom stressforskning...
Särskolan i fokus
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Särskolan har under de senaste decennierna utvecklats mot att på olika sätt närma sig grundskola och gymnasieskola. Detta trots att...
Telefonrådgivning inom gynekologi
Kompetensteamet
         
(6)
2 dagar
6 280 SEK
Stockholm
Återigen bjuder vi in till vår populära konferens Telefonrådgivning inom gynekologi. Du får tillfälle att under två välfyllda dagar fördjupa...
Ögonsjukvård
Kompetensteamet
         
(5)
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Vi öppnar på nytt våra dörrar till vår konferens inom ögonsjukvård. Under två kunskapstäta dagar uppdaterar du dig inom aktuella...
Visar 1-29 av 29 träffar
 

Mer om Vård / Omsorg

Utbildningar inom vård och omsorg för skolledareSom skolledare eller arbetsgivare är det viktigt att ha kunskaper om vanliga sjukdomar, fysiska såväl som psykiska. I ett arbete där man ansvarar för många människor, alla med olika bakgrund och förutsättningar är kunskaper i ämnet centralt.

Neuropsykiatriska funktionshinder – NPF

Neuropsykiatriska funktionshinder har på senare tid varit uppmärksammat i media. Trots detta finns det fortfarande stora kunskapsluckor bland professionella yrkesutövare inom bland annat skola. Neuropsykiatriska funktionshinder innebär diagnoser som ADHD, Aspbergers syndrom och Tourettes syndrom. Diagnoser i NPF är vanliga och fem procent av alla barn har vid skolstarten stora problem med någon av dessa diagnoser. I och med att vård och skola blivit bättre på att uppmärksamma diagnoserna kan människor med NPF problematik fångas upp tidigare och få hjälp. Med medicin, hjälpmedel och annan typ av sjukvård kan personer med NPF problematik bland annat få möjlighet och hjälp att klara av sin skolgång.

Psykiska sjukdomar

Det finns en rad olika typer och benämningar av psykiska sjukdomar. Även inom en psykisk sjukdom finns det olika grader och olika symptom. Som skolledare eller arbetsgivare är det viktigt att kunna se tecken på psykisk ohälsa både hos personal och elever. De vanligaste psykiska sjukdomarna är depression, ångest och ätstörningar. Genom en utbildning inom vård och omsorg kan skolledare lära sig att hantera och få bättre förståelse för psykisk ohälsa.

>> Öppna Utbildningar inom vård och omsorg

>> Här hittar du Företagsanpassade utbildningar

>> Föreläsare i ämnet vård och omsorg

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören