Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

Mer information
För mer information om JP Infonet AB eller deras utbildningar, gör en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Utbildningar Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö bas 960 SEK Distans
Arbetsrätt bas Del 1 1 200 SEK Distans
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag Stockholm          
(8)
Avfallslagstiftningen 1 dag Stockholm          
(9)
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag Stockholm
Barnrätt och barnkonventionen 2020 1 dag Stockholm
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag Stockholm          
(5)
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 1 dag Stockholm          
(5)
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag Stockholm
Dokumentation och handläggning - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 720 SEK Distans
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar Stockholm          
(7)
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar Stockholm
Familjerätten i kommunen 1 dag Stockholm          
(8)
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Stockholm          
(24)
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag Stockholm          
(8)
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag Stockholm          
(4)
Förskolan och juridiken 1 dag Stockholm          
(8)
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag Stockholm          
(18)
GDPR 1 200 SEK Distans
GDPR Bas 960 SEK Distans
GDPR i praktiken 960 SEK Distans
GDPR i praktiken 1 200 SEK Distans
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Stockholm          
(10)
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Stockholm
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag Stockholm          
(4)
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag Stockholm          
(3)
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag Stockholm          
(13)
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Stockholm          
(8)
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Malmö
Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen 1 dag Stockholm
Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal 2 dagar Malmö
Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen? 1 dag Malmö
JP Webbkurs - Arbetsliv Distans
JP Webbkurs - Mark och miljö Distans
JP Webbkurs - Skola Distans
JP Webbkurs - Social Distans
JP Webbkurs - Upphandling Distans
Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet 1 dag Stockholm
Juridik för politiker 2 160 SEK Distans
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag Stockholm          
(5)
Kommunal avtalssamverkan 1 dag Stockholm
Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt - en översiktskurs 1 dag Stockholm
Kommunala aktiebolag 1 dag Stockholm          
(9)
Kommunen och juridiken 1 dag Stockholm          
(7)
Kurs i lex Sarah 960 SEK Distans
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar Stockholm          
(3)
Lokalhyresjuridik 1 dag Stockholm          
(3)
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Göteborg
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm          
(11)
LVU i praktiken 1 dag Stockholm          
(8)
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag Stockholm
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Stockholm          
(12)
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag Stockholm          
(6)
Myndighetskritik, viten och skadeståndsanspråk mot skolor – de goda och de varnande exemplen 0,5 dagar Stockholm
Ny förvaltningslag och andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning 1 dag Stockholm
Ny som inspektör i kommunal verksamhet 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar Stockholm          
(7)
Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag Stockholm          
(6)
Offentlig upphandling– dialog och förhandling 1 dag Stockholm          
(5)
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 dag Stockholm
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag Stockholm          
(4)
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Stockholm          
(8)
Organisatorisk och social arbetsmiljö 816 SEK Distans
Personlig assistans – en grundkurs 1 dag Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Stockholm          
(8)
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag Stockholm          
(9)
Sekretess inom hälso- och sjukvården 1 dag Stockholm
Sexuella trakasserier på jobbet 720 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 432 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag Stockholm          
(6)
Skoljuridik för nämndledamöter 1 dag Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Stockholm
Skoljuridiken i praktiken 1 dag Stockholm          
(7)
Skoljuridikens dag 2019 1 dag Stockholm          
(9)
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar Stockholm          
(7)
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Stockholm          
(7)
Skolplikt 1 dag Stockholm          
(9)
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm          
(5)
Smartphones i verksamheten - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 360 SEK Distans
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag Stockholm
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar Malmö          
(7)
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar Göteborg
Särskolan i fokus 1 dag Stockholm          
(8)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm          
(9)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Göteborg
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag Stockholm          
(7)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Stockholm          
(34)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Göteborg
Vattenanläggningar i Sverige 1 dag Stockholm          
(4)
Vuxenutbildningens juridik 1 dag Stockholm
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken 960 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas 960 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen 960 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd 960 SEK Distans
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 080 SEK Distans
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Stockholm          
(10)
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag Stockholm          
(3)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare
          (5)
Jättebra kurs med fantastiska föreläsare!
Kursdeltagare
          (5)
Alltid lika hög kvalitet - tack!
Kursdeltagare
          (5)
Bra!
Beställ information

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören