Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

Mer information
För mer information om JP Infonet AB eller deras utbildningar, gör en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Utbildningar Längd Pris Ort Snittbetyg
Dataskyddsombudet i praktiken 1 dag Göteborg
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Göteborg
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar Göteborg
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Göteborg
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Malmö
Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal 2 dagar Malmö
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar Malmö
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag Stockholm
Barnavårdsutredningar av god kvalitet- Utbildningar från JP Infonet 1 dag Stockholm          
(11)
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag Stockholm
Dagvattenjuridik 1 dag Stockholm
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 1 dag Stockholm
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag Stockholm
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar Stockholm
Familjerätten i kommunen 1 dag Stockholm
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Stockholm          
(12)
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag Stockholm
Förskolan och juridiken 1 dag Stockholm
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag Stockholm          
(12)
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Stockholm
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag Stockholm
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag Stockholm
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag Stockholm
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen 1 dag Stockholm
Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet 1 dag Stockholm
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
Kommunal avtalssamverkan 1 dag Stockholm
Kommunala aktiebolag 1 dag Stockholm          
(3)
Kommunen och juridiken 1 dag Stockholm
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar Stockholm
Lokalhyresjuridik 1 dag Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm
LVU i praktiken 1 dag Stockholm
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag Stockholm
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Stockholm
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag Stockholm
Myndighetskritik, viten och skadeståndsanspråk mot skolor – de goda och de varnande exemplen 0,5 dagar Stockholm
Ny förvaltningslag och andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning 1 dag Stockholm
Ny lag om bostadsanpassning – bidrag eller stöd? 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar Stockholm
Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling– dialog och förhandling 1 dag Stockholm
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 dag Stockholm
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Stockholm
Personlig assistans – en grundkurs 1 dag Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Stockholm
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag Stockholm
Sekretess inom hälso- och sjukvården 1 dag Stockholm
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag Stockholm          
(10)
Skoljuridik för nämndledamöter 1 dag Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Stockholm
Skoljuridiken i praktiken 1 dag Stockholm
Skoljuridikens dag 2019 1 dag Stockholm
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar Stockholm
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Stockholm
Skolplikt 1 dag Stockholm
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag Stockholm
Särskolan i fokus 1 dag Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag Stockholm
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Stockholm          
(25)
Vattenanläggningar i Sverige 1 dag Stockholm
Vuxenutbildningens juridik 1 dag Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Stockholm
Arbetsmiljö bas 960 SEK Distans
Dokumentation och handläggning - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 720 SEK Distans
GDPR 960 SEK Distans
GDPR Bas 960 SEK Distans
GDPR i praktiken 960 SEK Distans
GDPR i praktiken 1 200 SEK Distans
JP Webbkurs - Arbetsliv Distans
JP Webbkurs - Mark och miljö Distans
JP Webbkurs - Skola Distans
JP Webbkurs - Social Distans
JP Webbkurs - Upphandling Distans
Juridik för politiker 2 160 SEK Distans
Kurs i lex Sarah 960 SEK Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö 816 SEK Distans
Sexuella trakasserier på jobbet 720 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 432 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans
Smartphones i verksamheten - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 360 SEK Distans
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken 960 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas 960 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen 960 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd 960 SEK Distans
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 080 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare   |   2018-07-04
Trevligt upplägg, fina lokaler, relevant innehåll, trevliga och kunniga föreläsare.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-07-04
Mycket bra grundläggande kurs.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-07-04
Enkelt lättförståeligt, bra föreläsare
          (5)
Beställ information

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören