Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Dataskyddsombudet i praktiken

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Nästa tillfälle: 2019-01-18 09:15 - Göteborg
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Göteborg
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

EU:s dataskyddsförordning (ofta förkortad GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta kommer flera företag, organisationer och myndigheter behöva utse ett dataskyddsombud (DSO). Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom verksamheten. Företag eller myndigheter som inte följer Dataskyddsförordningen riskerar att drabbas av höga sanktionsavgifter. 

Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om GDPR, känna organisationens kärnverksamhet och hur organisationen behandlar personuppgifter samt veta hur organisationens informations- och IT-säkerhet fungerar.

Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet

Eftersom informationssäkerhet och dataskydd måste baseras på långsiktigt arbete finns det också stora fördelar med ett kunnigt dataskyddsombud som redan från början kan hjälpa till med utveckling och förändringsprojekt. Det gör att driftkostnaderna på sikt kan användas mycket mer effektivt än att bygga om det som tidigare konstruerats fel.

Utbildningen är i workshopformat och går på djupet inom några typiska ”problemområden” som återkommer för oss som är verksamma inom offentlig sektor / myndighetsutövning.

Vi tar upp:
Ansvarsförhållanden – Gränsdragning för biträdesförhållanden och hur gör vi med interna biträden? Hur hanterar vi gemensamt PU-ansvar och vad avgör när det uppstår? Vad utgör samordnade behandlingar och när krävs egentligen avtal?

Konsekvensbedömning -  Hur avgör vi praktiskt vilka behandlingar som måste konsekvensbedömas? Hur gårDSOs övervakning av konsekvensbedömningens genomförande” till? När och hur gör vi nya riskbedömningar?

Incidenter – Vad är rimlig incidentberedskap? Hur gör man en allvarlighetsbedömning? Risk för motstående intressen mellan organisationen och DSO.

I mån av tid pratar vi även registerhantering och kravställning/instruktioner till biträden.

Kursen riktar sig främst till dig som som är DSO eller GDPR-samordnare för kommun eller myndighet.


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

4 390 kr. Med JP:s kundrabatt endast 3 950 kr (exkl.moms). Kaffe, frukt, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Anders Vedin

Anders Vedin har genomgående arbetat med upphandlingsrätt men även med mer allmänna kommunalrättsliga frågor. Hos JP Infonet arbetar Anders med juridisk rådgivning. Läs gärna mer om detta i denna intervju. 

Erfarenhet

2017 -           JP Infonet AB
2015 - 2017 Stadsjurist Helsingborgs stad. 
2012 - 2015 Jurist vid Inköps- och upphandlingsenheten Helsingborg.
2010 - 2011 redaktör för JP Upphandlingsnet
2008 - 2009 ansvarig för marknadsintroduktionen av JP Upphandlingsnet
2007 projektledare för ”MILOU” ett regionalt (Skåne) kompetensutvecklingsprojekt inom Grön upphandling 2005 - 2006 upphandlare Landskrona kommun 2002-2004 upphandlingsjurist Lunds universitet

Kontakt

E-post: anders.vedin@jpinfonet.se
Telefon: 042 - 495 42 52

Laura Gashi

Laura Gashi har tidigare arbetat med offentlig rätt och upphandlingsrätt. Hos JP Infonet arbetar hon med juridisk rådgivning inom Privacy Law. 

Erfarenhet

2018 – Ängelholms kommun
2017 – Foyen advokatfirma
2017 – Jur.kand. Lunds univeristet

Kontakt

E-post: laura.gashi@jpinfonet.se
Telefon: 042 - 29 33 12
Mobil: 0707 - 15 96 26

Plats

Scandic Europa, Göteborg

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Dataskyddsombudet i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören