Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Dokumentation och handläggning - en praktisk webbkurs för socialtjänsten

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Pris: 720 SEK exkl. moms
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Onlineutbildning
   
Ort: Distans
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

Vår egen juridiska rådgivare går igenom reglerna kring dokumentation och handläggning för socialtjänsten. Kursen passar bra som utbildningsmaterial för hela organisationen. E-learning på dina villkor! 

Handläggning och dokumentation av ärenden är en viktig uppgift inom socialtjänsten. För att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet måste arbetet utföras på ett korrekt sätt. 

Webbkursen handlar om dokumentation och handläggning inom verksamheter som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kursinnehåll:

  In­ne­håll och ny­he­ter i SOSFS 2014:5
  Kon­kre­ta skill­na­der i SOSFS 2014:5
  Hand­lägg­ning, ge­nom­fö­ran­de och upp­följ­ning
  Struk­tur och in­ne­håll i upp­rät­ta­de hand­ling­ar
  Do­ku­men­ta­tion hos den be­slu­tan­de nämn­den
  Be­slut, verk­stäl­lig­het och upp­följ­ning
  Do­ku­men­ta­tion hos ut­fö­ra­ren

E-learning på dina villkor

Webbkursen är ca 1 tim och 30 min lång. Du får även extramaterial såsom domar och beslut kursen hänvisar till.

Investering

900 kr. Du får tillgång till webbkursen under 1 månad.

Kursledare

Finn Kronsporre

Finn Kronsporre är jurist och socialrättskonsult på JP Infonet, med lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS. Finn har under flera års tid arbetat med juridisk rådgivning och processföring kring samtliga förmåner som gäller funktionsnedsättning för en stor assistansanordnares räkning. Detta med särskild tyngdpunkt på insatser enligt LSS och framför allt personlig assistans. 

Erfarenhet

2011 –JP Infonet
2003-2011 Brukarkooperativet JAG (assistansanordnare)
1989-90 Notarietjänstgöring länsrätten i Kristianstad
1989 Jur.kand-examen

Kontakt

E-post: finn.kronsporre@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 08

Tre snabba frågor till Finn Kronsporre

Berätta lite om din bakgrund och din roll idag!

– Jag blev jur. kand. 1989 och sedan dess har jag framförallt arbetat med socialrätt på olika sätt och i olika former. Innan jag började på JP Infonet 2011 arbetade jag under många år för en stor assistansanordnare. Idag föreläser jag och skriver för JP Infonet, och så ägnar jag mig en hel del åt rådgivning. Framförallt rådgivning till kommunerna, men även till privata aktörer.

Vilka utmaningar märker du att beslutsfattare handskas med?

– Beslutsfattarnas problem är för det mesta av mycket charmigt slag – de brinner för att göra rätt och tycker ibland att jag är för hård i min bedömning.

Vilka frågor engagerar dig särskilt mycket?
– Jag brinner för personlig assistans – ämnet är i princip outtömligt när det gäller frågor och svårigheter som kan uppkomma. 

Rådgivning inom socialrätt

Vi erbjuder en bred juridisk rådgivning inom det socialrättsliga området till kommuner, myndigheter och privata aktörer. Våra erfarna konsulter kan exempelvis fungera som handläggarstöd vid beslutsfattande och överklagande. Läs mer om vår konsultverksamhet

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Dokumentation och handläggning - en praktisk webbkurs för socialtjänsten, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören