Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 2 dagar
Nästa tillfälle: 2019-02-05 09:30 - Malmö
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Malmö
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att vårdverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls vilket medför att höga krav ställs på vårdgivare och vårdpersonal. Syftet med denna hälso- och sjukvårdsrättsliga översiktskurs är att ge deltagarna en ingående genomgång av deras ansvar som vårdpersonal och bemöta de frågetecken eller intressekonflikter som ofta kan förekomma inom vården.

Tvådagarskurs

Under kursens första dag kommer bland annat hälso- och sjukvårdens ansvarsfördelning och skyldigheter att behandlas samt patientens och närståendes rättigheter. Journalföring, kvalitetssäkring och informationssäkerhet utgör vidare programpunkter under denna första dag.

Under dag två får deltagarna en ingående genomgång av sekretess, anmälningsskyldigheter, läkemedelshantering och tillsyn. Aktuella sanktioner för vårdpersonal behandlas även.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom vården, antingen med direkt patientkontakt eller dig som har en ledande roll som verksamhets- eller mellanchef, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner.

I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika båda kursdagarna samt kursdokumentation.

Kursledare

Kursledare är Linda Larsson och Hans Adler som parallellt kombinerar de juridiska och medicinska frågeställningarna vilket ger en unik kombination av teori och praktiska exempel.


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

5 995 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Linda Larsson

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. I sin anställning lämnar Linda löpande rådgivning till landstingets förvaltningar och håller kontinuerligt utbildningar. Hon företräder även myndigheten i samband med exempelvis olika domstolsprövningar och talan vid Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen. Tidigare har Linda mångårig erfarenhet från annan offentlig förvaltning i form av arbete vid såväl allmän- som förvaltningsdomstol samt Kriminalvården. Linda skriver och håller även utbildningar och föreläsningar inom ramen för sitt eget bolag.

Linda skriver expertanalyser i JP Sjukvårdsnet och i JP Skolnet. 

Hans Adler

Hans Adler har särskilt inriktat sig på medicinsk juridik och är medicinsk sakkunnig vid förvaltningsrätten i Uppsala. Han är även författare och har belyst många av de juridiska frågeställningar som uppkommer inom medicinen i flertalet böcker. Hans skriver för JP Sjukvårdsnet.

Plats

Radisson Blu, Malmö

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören