Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Handläggning av ekonomiskt bistånd

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Nästa tillfälle: 2019-03-26 09:15 - Stockholm
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

Ekonomiskt bistånd ger upphov till många frågeställningar som ofta kan vara både problematiska och svåröverskådliga. Det gäller för alla som arbetar med biståndsfrågor att vara uppdaterad och följa den utveckling som sker inom området. Främst genom beslut av JO och genom vägledande rättsfall.

Kursen Handläggning av ekonomiskt bistånd ger fördjupande kunskaper inom handläggning, bedömning och beslutsfattande inom olika delar av handläggningsprocessen samt praxis rörande rätten till bistånd i olika situationer. Utbildningen sker genom föredrag som bygger på rättsfall och JO-beslut och dagen är indelad i två delar. Första delen är inriktad på den formella handläggningen av ärenden om försörjningsstöd. Den andra delen ägnas åt rätten till ekonomiskt bistånd i olika situationer.

Kursen riktar sig främst till handläggare inom kommunen som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Kursen passar för både erfarna och mindre erfarna handläggare. För att ge utrymme för deltagarnas egna frågeställningar och möjlighet till kunskapsutbyte är antalet deltagare är begränsat till 25 personer.

Deltagarcitat från tidigare kurstillfälle:
"Jättebra och motiverande lärare"
"Bra utbildning. Mycket som man kan ha nytta av i sitt arbete"
"Bra med öppna diskussion om olika erfarenheter och rutiner i olika kommuner"
"Bra föreläsare. Enkelt och lättförståeligt."


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

3 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 3 590 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Nils Allan Danielsson

Socionom Nils Allan Danielsson arbetar som utredare på enheten för ekonomiskt bistånd på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Nils Allan har arbetat med ekonomiskt bistånd under drygt tjugo års tid. Han har förutom erfarenhet av handläggningsarbete, även handledaruppdrag från flera kommuner och har de senaste åren lett flera uppskattade utbildningar med inriktning på ökad säkerhet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Nils Allan Danielsson håller utbildningar inom socialrätt.

Plats

Citykonferensen,Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Handläggning av ekonomiskt bistånd, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören