Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Ny förvaltningslag och andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Nästa tillfälle: 2019-03-06 09:15 - Stockholm
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

I denna utbildning får ni av vår expert i offentlig rätt Natalie Glotz Stade en genomgång av den nya förvaltningslagen mot bakgrund av tidigare lag och nuvarande regelverk. Tillämpningen åskådliggörs med många praktiska exempel från tjänstepersonernas vardag.

Därutöver redogör Natalie för de konkreta krav som både regeringsformen och tryckfrihetsförordningen ställer på en tjänsteperson i det offentliga. Vad innebär legalitetsprincipen? Vad är den praktiska innebörden av likabehandlings-, objektivitets- och saklighetsprincipen? 

Ni kommer bland annat att lära er om förbuden att ge och ta emot mutor, att diskriminera och att inneha förtroendeskadliga bisysslor samt om vikten av att skilja privatpersonen från tjänstepersonen– späckat med exempel från rättspraxis och er vardag. Dessutom behandlas översiktligt vad som är en allmän handling och de mest grundläggande kraven som offentlighetsprincipen ställer på en god förvaltning.

Kursen Ny förvaltningslag samt andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning lämpar sig för alla som är tjänstepersoner i det offentliga, både de som har varit det länge och vill uppdatera sina kunskaper mot bakgrund av ny lagstiftning och de som påbörjar en anställning i det offentliga och som behöver dessa kunskaper för att inte göra fel.

Deltagarcitat från tidigare tillfällen:
"Superbra föreläsare"
"Bra omfattning, intressant"
"Nyttig och givande dag"


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

5 690 kr. Med JP:s kundrabatt endast 4 950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hon för processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på kommunens vägnar och avfattar överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift. Hon håller utbildningar inom socialrätt för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet, JP Socialnet och JP Förvaltningsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ny förvaltningslag och andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören