Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Offentlig upphandling– dialog och förhandling

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Nästa tillfälle: 2019-04-09 09:15 - Stockholm
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

Regelverket om offentlig upphandling utgör en av de viktigaste grundstenarna för den offentliga affären och kunskap om regelverket är en nödvändighet för alla inom den offentliga sfären som arbetar med anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader. En vanlig missuppfattning är att en offentlig tjänstemans möjlighet till kontakter med potentiella leverantör inför, under eller efter en anskaffning genom offentlig upphandling i princip är icke-existerande. Så är inte fallet, då det finns breda möjligheter till dialog och förhandling med leverantörerna under en upphandlings olika skeden.

Kursen Offentlig upphandling– dialog och förhandling  ger en systematisk genomgång av det gällande regelverket och de centrala rättsfall som tillsammans med lagstiftningen styr möjligheterna till dialog och förhandling. Vi kommer även att gå igenom förändringarna i lagstiftningen som skett per den 1 januari 2017 i den mån de rör dialog och förhandling. 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

6 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 5 950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Per-Ola Bergqvist

Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, ifrån upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling. Håller utbildningar inom Upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlig upphandling– dialog och förhandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören