Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Offentlig upphandling och hyresavtal

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Nästa tillfälle: 2019-05-07 09:15 - Stockholm
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

En av de mer komplexa frågeställningarna inom rättsområdet offentlig upphandling är;
- När ska en överenskommelse som syftar till ett ingående av ett hyresavtal upphandlas enligt upphandlingslagstiftningen, LOU/LUF?
- Offentligupphandling av hyresavtal/hyresvärdar – när är det erforderligt och vilka är de juridiska utmaningarna i förfrågningsunderlaget/villkoren?

Med utgångspunkt från det s.k. hyresundantaget i 3 kap 19 § LOU och definitionen av byggentreprenad i 2 kap 3 § LOU tar kursen Offentlig upphandling och hyresavtal ett helhetsgrepp på frågeställningarna i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten.

Efter en inledning med den rättsliga bakgrunden behandlas tillämpningsområdet för hyresundantaget i LOU tillsammans med definitionen av byggentreprenad i 2 kap 3 § LOU. Vilka typer av hyresavtal är att anse som upphandlingspliktiga byggentreprenadkontrakt enligt gällande rätt, framfört allt rättspraxis? Vid en konstaterad upphandlingsplikt, kan en direktupphandling genomföras med stöd av ett undantag och i så fall, under vilka omständigheter? Vilka risker tar den upphandlande myndigheten/enheten vid ingående av hyresavtal utan föregående annonsering?

En genomgång av den sparsmakade, men relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket. 


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

6 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 5 950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Per-Ola Bergqvist

Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, ifrån upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling. Håller utbildningar inom Upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlig upphandling och hyresavtal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören