Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: 2019-09-05 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
(4 Recensioner)
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Detta är ett omfattande och detaljerat regelverk som kan vara svårt att överblicka. Utbildningen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola syftar till att förklara reglernas innehåll och syfte på ett sätt som knyter an till den praktiska verksamheten och därigenom ge kunskap om hur dessa regler ska hanteras.

Under våren 2018 kommer regeringen med största sannolikhet att lämna förslag till riksdagen om att offentlighetsprincipen ska införas i fristående skolor. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2019. Införandet av offentlighetsprincipen kommer innebära mycket omfattande förändringar för fristående skolor när det gäller krav på kompetens och organisation för att kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt sätt och leva upp till offentlighetsprincipen. Vid utbildningen riktas särskilt fokus på vad införandet av offentlighetsprincipen i praktiken innebär för de fristående skolorna.

Kursen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola erbjuder en heltäckande genomgång av regelverket kring offentlighet och sekretess. Fokus läggs på att beskriva relevanta bestämmelser ur ett verksamhetsperspektiv. Vi täcker in frågeställningar som berör skola och förskola inom både kommunala och fristående verksamheter. 

Kursen riktar sig till dig som arbetar som rektor, skolchef, förskolechef eller med liknande ledningsansvar, tjänstemän inom förvaltningen eller andra som har behov av av ökad kunskap på området.  

Citat från tidigare kurstillfällen;
"Mycket tydligt och klart upplägg, och innehåll i ett svårt och snårigt ämne."
" Mycket bra föreläsare. Lyfte frågor som ställdes till en generell nivå så att alla kunde få nytta av dem."
"Föreläsaren höll föreläsningen på rätt nivå"
"Alltid bra med JP:s kurser och framförallt Hellstadius!"


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

3 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 3 590 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Mikael Hellstadius

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år och har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket samt i domstol. Han har även varit  sekreterare och expert i olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av de större reformer som genomförts på skolans område under senare år, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar även på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Mikael håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet. 

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlighet och sekretess inom skola och förskola, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
          (5)
Bra, tydlig och verksamhetsnära information. Bra dokumentation.
Kursdeltagare
          (5)
Bra upplägg, viktigt med praktiska exempel. Bra föreläsare.
Kursdeltagare
          (5)
Kanon att få tydliga svar på frågeställningar. Mycket bra dag.

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören