Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Nästa tillfälle: 2019-05-08 09:15 - Stockholm
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

Kursen Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen. Därefter diskuteras de intresseavvägningar som görs i t.ex. detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och i den reviderade detaljplaneprocessen. Slutligen behandlas bygglov, marklov, utformnings- och egenskapskrav på byggnader samt bygglovsprocessen och sanktionssystemet. 

Löpande under dagen görs även djupdykningar i de senaste lagändringarna, såsom möjligheten till Attefallshus, samordnad bullerprövning och de nya reglerna avseende markanvisnings- och exploateringsavtal. Naturligtvis kommer det därutöver finnas tid för frågor och diskussion. 

Kursen riktar sig till alla verksamma jurister och handläggare, främst inom kommun och länsstyrelser, men passar även jurister som arbetat inom entreprenad- och bygg m.fl.

Deltagarkommentarer från tidigare tillfällen; 
"Jättebra kurs och föreläsare som förklarade så man kunde hänga med även med dåliga förkunskaper"
"Bra och trevlig kurs och inte det minsta långtråkigt"
"Bra, intressant och med många praktiskta exempel"
"En bra kurs med jättebra innehåll och struktur"


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

6 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 5950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Johannes Holmgren

Johannes Holmgren, Landahl Advokatbyrå. Johannes är expert inom området med mer än 10 års erfarenhet av ämnet. Han håller utbildningar inom Fastighets- och entreprenadrätt och är bl.a. med och föreläser i ämnet vid certifiering av kontrollansvariga och särskilt sakkunniga inom tillgänglighet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören