Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Vattenanläggningar i Sverige

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Nästa tillfälle: 2019-02-19 09:15 - Stockholm
Utbildare: JP Infonet AB plus
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

Flertalet riksdagspartier ingick i den energipolitiska överenskommelsen som träffades 2016. Denna innebär bl.a. att vattenkraften skall ha moderna miljövillkor. All vattenkraft som har tillstånd före 1999 skall därför omprövas. Omprövningen skall i utgångspunkten ske på verksamhetsutövarens initiativ, men skall följa en ”nationell plan”.

Kursen behandlar de nya lagregler som införs den 1 januari 2019 i ljuset av övrig gällande rätt. Vidare skall olika omprövningsscenarios behandlas.

I propositionen, sidan 108 ff konstateras, med hänvisning till utredningen ”Ny tid ny prövning” SOU 2013:69 s 187-197 och egna överväganden, att bl.a. privilegier är och fortsatt skall anses vara att jämställa med tillstånd enligt Miljöbalken. För att tydliggöra detta även för de som är obekanta med vattenrätt  föreslås att ett förtydligande införs i en ny paragraf i övergångsbestämmelserna, en 5a §.

Omprövning
Då det inte sällan finns konflikter mellan verksamhetsutövarens krav på att få driva verksamheten vidare och myndigheters och organisationers krav på inskränkningar av verksamheten och åtgärder kan omprövning bli mycket kostsamt för verksamhetsutövaren.

Utrivning av vattenanläggningar
Ett stort antal vattenanläggningar finns i Sverige som inte längre fyller någon funktion eller där ägaren önskar bli kvitt anläggningen. För att slippa framtida ansvar har anläggningsägaren rätt att efter domstolsprövning riva anläggningen. 

Kursen Vattenanläggningar i Sverige vänder sig till verksamhetsutövare, advokater och biträdande jurister, andra jurister m.fl.


Vill du veta mer om utbildningen?

» Fyll i en intresseanmälan

Investering

7 300 kr. Med JP;s kundrabatt endast 6 500 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Mikael Westin

Mikael Westin, advokat, Foyen advokatfirma i Stockholm. Mikael har arbetat med mark- och miljöfrågor, särskilt vattenrätt under 30 års tid. Han håller utbildningar inom miljörätt för JP Utbildning.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Vattenanläggningar i Sverige, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören